چهارشنبه 2 بهمن 1398   11:39:33
                    "شور و مشورت و پیشنهاد گیری از مردم سنت رسول الله (ص) است "

                       "اساس مدیریت اسلامی و راه اصلاح امور و افزایش بهره وری است "

  پیشنهاد شما هرچند کوچک ؛ باز ارزشمند است
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
عنوان پیشنهاد
تاریخ ارائه
مشکلات فعلی
علل پیدایش مشکل
راه حل مشکلات و رفع عیوب نواقص
راه حل پیشگیرانه مشکل
هزینه های روزانه اجرایی پیشنهاد
هزینه های ماهانه اجرایی پیشنهاد
هزینه های سالانه اجرایی پیشنهاد
هزینه های پنج ساله اجرایی پیشنهاد
در آمد اقتصادی روزانه پیشنهاد
درآمد اقتصادی ماهانه پیشنهاد
درآمد اقتصادی سالانه پیشنهاد
درآمد اقتصادی پنج ساله پیشنهاد
سود( درآمد منهای هزینه ) روزانه
سود( درآمد منهای هزینه ) ماهانه
سود( درآمد منهای هزینه ) سالانه
سود( درآمد منهای هزینه ) پنج ساله
منافع حاصله از پیشنهاد
فایل ضمیمه
در صورت نیاز نمودار ؛ چارت ؛ نقشه و محاسبات تکمیلی را ضمیمه فرم پیشنهاد نمائید .
خانه | بازگشت |

زیرپورتال استان سمنان
مجری سایت : شرکت سیگما