شنبه 18 مرداد 1399   16:25:52
لیست اطلاعات مناقصات
# شماره مناقصه / مزایدهعنوان مناقصه / مزایدهفایل مناقصه / مزایدهنوع مناقصه /مزایدهمراحل پیشرفت مناقصه / مزایدهتاریخ شروع توزیع اسنادتاریخ پایان توزیع اسنادتاریخ عودت اسناد
197/35
مناقصه اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک (cps) جهادیه سمنان
Download

[نمايش]
1397/12/25
1397/12/28
1398/01/17
203 - 03/97
فروش اقلام مازاد شرکت گاز استان سمنان
Download

[نمايش]397/30-02
مناقصه خرید 8 دستگاه GPS مولتی فرکانسه - سال 1397
Download

[نمايش]4[نمايش]597/05-02
خریداری 3 دستگاه دیزل ژنراتور مورد نیاز شرکت گاز استان سمنان
Download

[نمايش]12345678910...>>>
خانه | بازگشت |

زیرپورتال استان سمنان
مجری سایت : شرکت سیگما