شنبه 18 مرداد 1399   17:37:13
روسای واحدهای مستقل ستادی
                                          
سعید رستگار                                     مهدی نقی پور علمداری                               سید مهدی موسوی                          
رئیس پژوهش                                     رئیس امور حقوقی                                    رئیس امور قراردادها    


                                 
ابوالفضل شیرپوری                               محمدمستخدمین حسینی                               منصور تبیانیان                       
رئیس بازرسی فنی                               رئیس اندازه گیری و توزیع گاز                      رئیس حراست   


                                            
                      بهزاد خلیلی                                                  ساجد کاشفی
                      رئیس HSE                                                 رئیس روابط عمومی
 


خانه | بازگشت |

زیرپورتال استان سمنان
مجری سایت : شرکت سیگما