يكشنبه 24 آذر 1398   11:30:00
تماس با ما
آدرس ستاد مرکزی:
سمنان، بلوار شهید اخلاقی، نبش خیابان دهه فجر، شرکت گاز استان سمنان، کدپستی 3519838134 و شماره تماس: 02333455841
Google Maps:          https://goo.gl/maps/fZNz7KoqqpT2
آدرس شهرستان آرادان:
خیابان شهید منتظری روبروی پمپ بنزین کد پستی 47739-35861 نمابر 34543110
Google Maps:           https://goo.gl/maps/t4dCDgR1Kdy
آدرس شهرستان دامغان:
دامغان – خ پاسداران کدپستی : 3671681159 دورنگار : 35230820
آدرس شهرستان سرخه:
سرخه-میدان شهید بهشتی بلواربسیج کدپستی:13313-35517تلفن:33612222 دورنگار:33613011
آدرس شهرستان سمنان:
بلوار 17شهریور – پلاک 160- کدپستی 3518887511- تلفن : 9-33361947دورنگار : 33361883
Google Maps:            https://goo.gl/maps/RPzdeamCGut
آدرس شهرستان شاهرود :
شاهرود، خیابان حافظ جنوبی، مجتمع ادارات، کد پستی 41184-36197 – تلفن: 32333670
 Google Maps:           https://goo.gl/maps/Jw6gDqGGc4z
آدرس شهرستان گرمسار:
گرمسار بلوار شهید بهشتی خیابان حبله رود کدپستی 55896-35817 تلفکس 02334204620
Google Maps:          https://goo.gl/maps/XTL1qmo7c2A2
آدرس شهرستان مهدیشهر:
مهدیشهر، نرسیده به میدان نماز، اداره گاز شهرستان مهدیشهر، تلفکس 33626325 - کدپستی : 9339135618
 Google Maps:             https://goo.gl/maps/Fyex97LKSQt                         
آدرس شهرستان میامی:
میامی، بلوار مهارت، کوچه خیام، کدپستی 73145-36316 تلفکس 32623636
  Google Maps:          https://goo.gl/maps/MAacKnPV4Bn
خانه | بازگشت |

زیرپورتال استان سمنان
مجری سایت : شرکت سیگما