يكشنبه 29 دي 1398   15:01:15
1
                                              
                                               

                              
                             فرید ابوحمزه                                        علیرضا شریفی نژاد
           رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان سمنان              مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره


                                               
                        علیرضا اعوانی                                                لطف اله همتی
             رئیس امور مهندسی و اجرای طرح ها                        رئیس امور مالی پشتیبانی
                      عضو هیئت مدیره                                                                                                                 
                                                     قربان جانعلی زاده 
                                                     عضو هیئت مدیره    
    
                                      
                           مجید مهربد                                          اسماعیل سعیدی شهمیرزادی
                  رئیس خدمات فنی و مهندسی                               معاون امور بهره برداری
                        عضو هیئت مدیره                                             عضو هیئت مدیره
                                 
                                                         
خانه | بازگشت |

زیرپورتال استان سمنان
مجری سایت : شرکت سیگما