چهارشنبه 2 بهمن 1398   11:39:56
در صورت نیاز به شبکه یا علمک گاز چه اقدامی باید نمود؟
 • 1394/6/17 سه‌شنبه
  در صورت نیاز به شبکه یا علمک گاز چه اقدامی باید نمود؟
برای شکایت از مأمورین قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و یا عملکرد کارکنان شرکت و سایر موارد باید چه اقدامی کرد؟
 • 1394/6/17 سه‌شنبه
  برای شکایت از مأمورین قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و یا عملکرد کارکنان شرکت و سایر موارد باید چه اقدامی کرد؟
برای اشتراک پذیری یا سایر خدمات به چه مکانی باید مراجعه نمود؟
برای مواردی از قبیل قطع گاز- نشتی- حوادث- خسارات باید چه اقدامی نمود؟
 • 1394/6/17 سه‌شنبه
  برای مواردی از قبیل قطع گاز- نشتی- حوادث- خسارات باید چه اقدامی نمود؟
نصب کنتور پس از چه مدت از تشکیل پرونده انجام خواهد شد؟
هزینه برقراری انشعاب به چه میزان میباشد؟
 • 1394/6/17 سه‌شنبه
  هزینه برقراری انشعاب به چه میزان میباشد؟
متقاضیان صنعتی یا مصارف عمده باید برای گازرسانی واحد فوق چه اقدامی نمایند؟
چه مدارکی برای تشکیل پرونده مورد نیاز است ؟
 • 1394/6/17 سه‌شنبه
  چه مدارکی برای تشکیل پرونده مورد نیاز است ؟
مشکلات یا شکایات مرتبط با شرکت مجری یا بازرس را به چه مرجعی باید اطلاع داد ؟
واگذاری اشتراک گاز به چه اماکنی ممنوع است؟
 • 1394/6/17 سه‌شنبه
  واگذاری اشتراک گاز به چه اماکنی ممنوع است؟
مقررات مربوط به دریافت اشتراک مستقل چگونه است ؟
 • 1394/6/17 سه‌شنبه
  مقررات مربوط به دریافت اشتراک مستقل چگونه است ؟
برای گازکشی واحد مورد درخواست باید چه اقدامی نمود؟
 • 1394/6/17 سه‌شنبه
  برای گازکشی واحد مورد درخواست باید چه اقدامی نمود؟
روش اجرایی تفکیک کنتورهای مشترک در آپاتمانها چگونه می باشد؟
 • 1394/6/17 سه‌شنبه
  روش اجرایی تفکیک کنتورهای مشترک در آپاتمانها چگونه می باشد؟
خانه | بازگشت |

زیرپورتال استان سمنان
مجری سایت : شرکت سیگما