چهارشنبه 2 بهمن 1398   13:24:38
چهارشنبه 26 دي 1397 شناسنامه خدمات شرکت گاز استان سمنان

1-ارائه استعلام بدهی( تسویه حساب)


2-ارائه استعلام سازمانها( دفاتر رسمی)

3-ارائه جزئیات محاسبه صورتحساب

4-اشتراک پذیری مشترکین جزء

5-اشتراک پذیری مشترکین عمده

6-اصلاح آدرس مشترک

7-اصلاح قبض گاز

8-تست کنتور

9-تعویض کنتور

10-تغییر ظرفیت کنتور

11-تغییر نوع مصرف مشترکین گاز

12-تغییرنام مشترکین

13-تفکیک کنتور مشترکین

14-ثبت رقم کنتور مشترکین جزء(نبودخوانی)

15-جابجایی و نصب علمک

16-جمع آوری تجهیزات

17-رفع اشکال قبض گاز

18-صدور قبض المثنی

19-فسخ قرارداد مشترکین

20-قطع و وصل جریان گاز
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
خانه | بازگشت |

زیرپورتال استان سمنان
مجری سایت : شرکت سیگما