شنبه 18 مرداد 1399   16:28:50
چهارشنبه 11 فروردين 1395


نام شرکت :
شرکت گاز استان سمنان

آدرس شرکت : سمنان – بلوار شهیداخلاقی- نبش خ دهه فجر


تلفن و نمابر شرکت:
4455841- 0231 ،  4452842- 0231

تاریخ و شماره ثبت شرکت : این شرکت به تاریخ 18/9/77 به صورت سهامی خاص به شماره 146133 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران و سپس در تاریخ 25/12/83 طی شماره 3947 در اداره ثبت شرکتها و موسسات شهر سمنان به ثبت رسیده است.آخرین سرمایه ثبت شده و تعداد سهام : کل سرمایه شرکت به میزان 234.107.600.000 ریال منقسم به 2.341.076 سهم یکصد هزار ریالی می باشد.

عملیات گازرسانی به استان سمنان در سال 1369 آغاز شد. شرکت ملی گاز ایران به منظور تمرکززدائی منطقه ای و به هنگام کردن تصمیمات ، نوآوری وتحول در ساختار مدیریتی و اداری ، پاسخگویی و کسب رضایت بیشتر شهروندان، مطابق بند (و) تبصره 59 قانون بودجه سال1387 نسبت به تشکیل شرکت گاز استان سمنان به همراه سایر شرکتهای گاز استانی اقدام کرد . شرکت گاز استان سمنان  نیز پس از تشکیل و استقرار هیأت مدیره و مدیرعامل در مرکز استان، فعالیت عملی خود را درنیمه اول سال 78 آغاز کرد.
این شرکت در چارچوب قانون تجارت و در قالب یک بنگاه اقتصادی به صورت یک شرکت با شخصیت مستقل حقوقی و با داشتن ارکان اصلی مجمع عمومی ، هیأت مدیره ، مدیرعامل و بازرس فعالیت کرده  و کلیه سهام آن متعلق به شرکت ملی گازایران می باشد.
در ابتدای تشکیل شرکت هیأت مدیره شرکت دارای سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل بوده است و طبق ماده 13 اساسنامه ، مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت می باشد. آقای مهندس علی محمد فراهانی باانتخاب مجمع عمومی و حکم مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز ایران و ریاست مجمع ، بعنوان اولین مدیرعامل این شرکت به این سمت منصوب شد. از 23 تیرماه 83 تا فروردین ماه سالجاری ، آقای مهندس سید اسماعیل حقیقت حسینی عهده دار مدیرعاملی شرکت بود ودر حال حاضر آقای مهندس علیرضا جراحی ، با توجه به تصمیمات متخذه مجمع عمومی مورخ 15/1/88 بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان منصوب ودر حال انجام وظیفه می باشد.
در حال حاضر شرکت گاز استان سمنان دارای پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل در هئیت مدیره خود می باشد.

خانه | بازگشت |

زیرپورتال استان سمنان
مجری سایت : شرکت سیگما