شنبه 18 مرداد 1399   18:21:09
چهارشنبه 26 دي 1397 تغییر ظرفیت مشترکین عمده

1-مراحل گردشکار تغییر ظرفیت مشترکین عمده

2-نمودار ارتباطی فرایند تغییر ظرفیت مشترکین عمده


ثبت رقم کنتور مشترک (نبودخوانی)

1-مراحل گردشکار ثبت رقم کنتور

2-نمودار ارتباطی فرایند ثبت رقم کنتور


درخواست تعویض کنتور گاز

1-مراحل گردشکار درخواست تعویض کنتور

2-نمودار ارتباطی فرایند درخواست تعویض کنتور


رفع اشکال قبض گاز( کارت22)

1-مراحل گردشکار رفع اشکال قبض گاز(کارت22)

2-نمودار ارتباطی فرایند رفع اشکال قبض گاز(کارت22)


نصب علمک

1-مراحل گردشکار نصب علمک

2-نمودار ارتباطی فرایند نصب علمک
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
خانه | بازگشت |

زیرپورتال استان سمنان
مجری سایت : شرکت سیگما