شنبه 18 مرداد 1399   18:16:53
دوشنبه 18 مرداد 1395 عبارات و اصطلاحات ذیل هنگامی که در مکاتبات، قراردادهای فروش گاز طبیعی، تعرفه ها و مقررات

و شرایط استفاده از گاز طبیعی بکار روند معانی و مفاهیم ذیل را خواهند داشت.


1- شرکت:


منظور شرکت ملی گاز ایران و یا شرکتهای گاز استان /شهری است .


2- گاز طبیعی:مخلوطی است از گاز متان و مقدار جزیی ترکیبات دیگر


3- متقاضی :


عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط که تقاضای استفاده از گاز طبیعی را از شرکت بنماید


4- مشترک :


عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به پرداخت هزینه های مربوطه طبق ضوابط اقدام و شماره اشتراک به وی تخصیص یافته باشد .


5- انواع مشترک (از لحاظ مقدار مصرف) :


1-5-مشترک جزء :به مشترکی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی با فشار پوند بر اینچ مربع استفاده و یا حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای آنها کمتر یا برابر با 100 متر مکعب باشد .


2-5- مشترک عمده :به مشترکی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی با فشار بیش از پوند بر اینچ مربع استفاده و یا حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای آنها کمتر یا برابر با
100 متر مکعب باشد .
6- مصرف کننده :


به مشترکی اطلاق می گردد که جریان گاز ملک مورد تقاضای وی طبق ضوابط وصل و آماده بهره برداری گردیده باشد.


 

7- علمک گاز:


علمک قسمت انتهایی انشعاب گاز می باشد که جهت نصب رگولاتور بر روی آن در مجاورت و متکی به ملک مصرف کننده قرار می گیرد.


8- انشعاب :


به خطوطی اطلاق می شود که گاز مصرف کنندگان را از طریق خطوط انتقال یا تغذیه و یا شبکه توزیع تا نقطه تحویل گاز تأمین می نماید .


9- نقطه تحویل :


عبارت است ار نقطه ای که تأسیسات شرکت را به تأسیسات مشترک متصل می نماید .
نقطه تحویل در مورد مشترکین جزء و مجتمع های مسکونی /تجاری که در مجاورت معابر عمومی قرار دارند خروجی رگولاتور و برای مجتمع های مسکونی/تجاری که در مجاورت معابر خصوصی قرار دارند شیر ورودی به مجتمع و برای مشترکین عمده دارای ایستگاه شیر خروجی بخش اندازه گیری ایستگاه خواهد بود .
10- کنتور گاز:


دستگاهی است که برای اندازه گیری مقدار مصرف گاز به کار می رود .


11- پیمان فروش گاز طبیعی :


عبارت است از قراردادی که فی مابین شرکت و متقاضی منعقد و طبق مفاد آن جریان گاز مشترک دایر می گردد.

تبصره : جریان گاز مشترکین جزء با قبول مفاد فرم درخواست انشعاب گاز طبیعی دایر می گردد.


12- حق اشتراک :


عبارت است از مبلغی که به تناسب اشتراک و ظرفیت کنتور /ایستگاه اندازه گیری از متقاضی اخذ می گردد.


13- هزینه انشعاب :


بخشی از هزینه های تمام شده تأسیسات (تأسیساتی که خطوط انتقال و خطوط تغذیه و شبکه توزیع را به نقطه تحویل واقع در ملک مشترک متصل می نماید ) و خدماتی است که به تناسب نوع کنتور / ایستگاه اندازه گیری از مشترک اخذمی گردد.14- گاز بها:


عبارت است از بهای یک متر مکعب گاز طبیعی (مبنای محاسبه گاز طبیعی برای مشترکین جزء شمارنده شمارشگر و برای مشترکین عمده متر مکعب استاندارد) می باشد .


15- آبونمان ثبت :


عبارت است از مبلغی که از مشترکین جزء به تناسب حداکثر ظرفیت کنتور و از مشترکین عمده به تناسب حداکثر مصرف ساعتی اخذ می گردد.


  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
خانه | بازگشت |

زیرپورتال استان سمنان
مجری سایت : شرکت سیگما